Resistenta bakterier drabbar fler – Bot blir hot?

Förra året ökade antalet fall av resistenta tarmbakterier, så kallade ESBL, med 28 procent i Sverige, visar ny statistik från Smittskyddsinstitutet. Också den variant av ESBL som står emot alla moderna antibiotikasorter har ökat.

ESBL

I Halland ser vi samma oroande utveckling. Idag publicerar SMI en rapport med rekommendationer om hur ESBL-smittade personer ska hanteras i vården. Tre nyckelfaktorer för att motverka uppkomst och spridning av bakterier med ESBL är rationell antibiotikabehandling, goda hygienrutiner och en bra laboratoriediagnostik.

Medvetenheten kring fördelar och risker med antibiotika har ökat – både inom sjukvård och allmänhet. Varje antibiotikakur spelar roll för risken att alltmer resistenta bakterier biter sig fast i vår normala bakterieflora och att framtida bakterieinfektioner därmed blir svårbehandlade. Glädjande är att antibiotikaförskrivningen är mer återhållsam idag. I Halland noterar vi det senaste året en minskning av antibiotikaförbrukningen på 10 procent.

Läs dagens pressmeddelande från Smittskyddsinstitutet - klicka här

Mats Erntell, smittskyddsläkare
2013-05-14