Rekommendationer om säsongsvaccinet respektive pandemivaccinet mot vinterns influensa

Den 4 oktober börjar vi i Halland årets influensavaccination.

Vi rekommenderar användning av årets säsongsinfluensavaccin Fluarix, GSK, till huvuddelen av dem som ska vaccineras. Detta vaccin innehåller som en del, vaccin mot den pandemiska influensan A H1N1, "svininfluensan".

Vi rekommenderar fortsatt att alla bör ha ett vaccinationsskydd mot svininfluensa. En så stor andel av befolkningen vaccinerades mot svininfluensan 2009, att vi inte befarar ett stort, nytt utbrott, men de ovaccinerade bör ha ett skydd för sin egen hälsas skull.

Socialstyrelsens rekommendation inför höstens vaccinationskampanj är att de medicinska riskgrupperna, som tog pandemivaccinet Pandemrix förra året ska vaccineras med en dos av säsongsvaccinet Fluarix.

I år räknas också de kraftigt överviktiga (BMI >40) och gravida till de medicinska riskgrupperna. Dessa får också säsongsvaccinet till det subventionerade priset 60 kronor.

Utvärderingarna av de senast rapporterade biverkningarna av pandemivaccinet Pandemrix i form av narkolepsi visar att det inte finns ett uppenbart samband med vaccinationen. Men Läkemedelsverket påpekar att en fortsatt utvärdering behövs innan ett definitivt svar kan lämnas.

Pandemrix ger ett höggradigt skydd mot insjuknade i ”svininfluensa”. Därför rekommenderas de ovaccinerade personer som löper den största risken för svår influensa, de med gravt nedsatt immunsförsvar, fortfarande grundvaccination med två doser. Denna grupp rekommenderas även det vanliga säsongsvaccinet. Sprutorna kan ges samtidigt.

Socialstyrelsens rekommendation för doseringen till barn avviker något från FASS texten. Tidigare ovaccinerade barn upp till 12 års ålder rekommenderas två doser av säsongsvaccinet. Se lathund för vaccination i dokumentlista till höger, samt Socialstyrelsens rekommendationer.

Målet för höstens kampanj är att nå 75 % av ålderspensionärerna med vaccination. Att nå dem som tillhör de medicinska riskgrupperna och är under 65 år är lika viktigt, men kräver en större insats.

Mats Erntell, smittskyddsläkare

2010-09-24