Scouter rekommenderas antibiotika efter läger i Japan

Alla deltagare i det 23:e Världsscoutsjamboreen i Japan rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att snarast uppsöka vården för förebyggande behandling mot meningokockinfektion, epidemisk hjärnhinneinflammation. Hälften av de 41 halländska deltagarna hunnit få sin profylax och fler har rapporterats inplanerade under förmiddagen. Anhöriga och vänner till symtomfria personer behöver ingen behandling.

Alla deltagare i det 23:e Världsscoutsjamboreen i Japan rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att snarast uppsöka vården för förebyggande behandling mot meningokockinfektion, epidemisk hjärnhinneinflammation.

Efter hemkomsten till Europa har några deltagare, däribland ungdomar i Sverige, insjuknat i meningokockinfektion.  

Mot bakgrund av sjukdomens allvarlighetsgrad, flera inträffade fall och det stora antalet deltagare på en relativt liten yta under camping, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som deltog vid scoutmötet i Japan att snarast uppsöka sjukvården i sitt landsting för att erbjudas förebyggande behandling. Antibiotika ges för att bryta bärarskapet av bakterien och därmed minska risken för sjukdom.

Av cirka 1 900 deltagare från Sverige är 41 hemmahörande i Halland. De flesta är mellan 14 och 17 år gamla. Akutmottagningar, jourcentraler och vårdcentraler i Halland har informerats och är beredda att förskriva det förebyggande antibiotikum som ges som en enda tablett vid ett tillfälle till deltagare.

Om en deltagare är sjuk eller insjuknar i febersjukdom trots behandlingen, ska de inte dröja med att kontakta 1177 Vårdguiden eller vid allvarliga symtom söka direkt till akutmottagningarna.

När är man smittsam?

Meningokocker smittar framför allt vid mycket nära kontakt i familjen genom saliv och vid hosta. Alla som smittas blir inte sjuka, många kan bära på meningokocker utan att få några symtom, vilket är vanligt vintertid för oss alla.  Ett sätt att bygga upp ett naturligt skydd, immunitet.

Anhöriga och vänner till symtomfria personer behöver därför ingen behandling.

I sällsynta fall kan bakterien leda till feber, utslag och hjärnhinneinflammation med svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet som symtom. Insjuknandet sker i allmänhet inom 10 dagar efter smittotillfället.

Mats Erntell

Smittskyddsläkare

Region Halland

 

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om meningokockinfektion