Viktigt att se över skyddet mot mässling vid utlandsresa

Det är fortsatt viktigt att se över skyddet mot mässling vid utlandsresor.

Flera europeiska länder rapporterar för närvarande större eller mindre mässlingsutbrott. Mest drabbat är Frankrike där drygt 7 500 fall anmäldes under årets tre första månader. Även i Danmark pågår ett utbrott med över 70 fall rapporterade hittills.

Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet har nyligen gått ut med en påminnelse om att se över vaccinationsskyddet vid utlandsresor.

Läs mer genom att klicka på nedanstående länkar.

 

Mats Erntell
smittskyddsläkare
2011-06-08

------------------------------------------------------------------------------