Sprutbyte startar på Nyhems Vårdcentral

Region Halland startar under mars 2017 upp sprutbyte på Nyhems Vårdcentral i Halmstad.

Genom att införa ett sprututbytesprogram ges möjlighet att nå personer som injicerar droger som annars kanske inte skulle sökt vården. Det ger tillfälle för att informera och öka kunskapen om riskerna med injektioner samt erbjuda provtagning för smittsamma sjukdomar och eventuell vaccination. En viktig del i verksamheten är även att vården kan bidra genom att erbjuda beroendevård och/eller sociala stödåtgärder.

Under året är tanken att sprututbyte ska införas även i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

Om sprutbyte i P4 Halland