Utbrott av Clostridium difficile i Växjö

Minst en patient har avlidit på Centrallasarettet i Växjö efter allvarlig diarré orsakad av den resistenta bakterien Clostridium difficile typ 027. Det är det första bekräftade utbrottet av den aggressiva och typ 027 i Sverige.

Diarré orsakad av Clostridier är ett välkänt fenomen i Sverige. Bland riskfaktorer brukar man räkna hög ålder, underliggande sjukdomar och föregående antibiotikabehandling. Det är därför naturligt att de flesta utbrott uppmärksammas i vårdmiljö.

Den mer aggressiva typen 027 i Växjö har de senaste åren rapporterats från Canada, USA och flera länder i Europa. I Halland har man uppsikt på Cl. difficile och alla stammar skickas för särskild typning.

Uppmärksamhet och provtagning av patienter med diarré, god följsamhet till hygien- och städrutiner och adekvat antibiotikaanvändning är de främsta vapnen för att förebygga infektioner av Clostridium difficile.

T f smittskyddsläkare Anders Lindberg
2014-01-09

Länkar till mer information: