Utbrott av Röda hund i Polen och mässling i Tyskland

Från Polen rapporteras om ovanligt många fall av Röda hund och i Tyskland har över 900 fall av mässling konstaterats hittills i år.

De som ska resa till Polen och Tyskland och inte har haft eller inte är vaccinerade mot Röda hund och mässling rekommenderas att vaccinera sig. Ovaccinerade gravida bör överväga att inte resa till Polen under de första graviditetsmånaderna såvida inte resan är särskilt viktig.

Det polska folkhälsoinstitutet informerar om över 32 000 fall av Röda hund hittills i år. Det är tio gånger fler än under samma tid förra året. Utbrottet omfattar hela Polen, men flest fall ses i västra Polen. Utbrottet avspeglar effekterna av en äldre vaccinationsordning i Polen, vilket har resulterat i en förskjutning av insjuknandena från barnaåren till unga vuxna. Sjukdom bland ungdom och yngre vuxna medför en ökad risk för smitta under graviditet, som kan leda till missbildningar under fosterutvecklingen.

Gravida som inte är vaccinerade mot Röda hund eller där blodprov under graviditeten visat att de inte är immuna, bör överväga att inte resa till Polen såvida inte resan är särskilt viktig. Detta gäller fr.a. under de första 20 veckorna av graviditeten.

Berlinområdet och Bayern är särskilt drabbade av mässling varifrån majoriteten av de tyska fallen rapporteras.

I Sverige har hittills i år 46 fall av mässling anmälts från framför allt Skåne och Mellansverige, men inget i Halland. Inget fall av Röda hund har rapporterats.

Tack vare en hög anslutning till vaccinationsprogrammet för barn i Sverige har vi mycket få fall av Röda hund och mässling.  För barn under 18 månaders ålder som skall resa och vistas i Polen och Tyskland i sommar, bör man dock överväga att tidigarelägga vaccinationen mot Röda hund, mässling och påssjuka.

En särskild riskgrupp i Sverige är de vuxna födda i slutet av 60-talet fram till 1980 och som inte vaccinerats enligt det nationella vaccinationsprogrammet på BVC eller i skolan. Vaccinet skall dock inte ges till gravida. Graviditet bör undvikas under tre månader efter vaccination.

 

Mats Erntell
Smittskyddsläkare