Världsaidsdagen 2014 - "Prata om HIV - testa dig"

Under höstens Väldsaidsdag uppmanas till testning, eftersom det finns effektiv medicinsk behandling mot hiv. Behandling hindrar att infektionen utvecklas och minskar smittsamheten radikalt.  

Globalt finns uppskattningsvis 35 miljoner hiv-smittade. Stora framgångar har nåtts genom att 13 miljoner av dessa nu får virusbehandling. Men det finns ett ännu större behov, inte minst hos barnen, av vilka bara en fjärdedel av de smittade får behandling. Genom att behandla fler ses till och med möjligheten att stoppa hiv-epidemin till år 2030.

En väl genomförd behandling och säker sex minskar drastiskt smittsamheten. Mer än 90 % av alla hiv-patienter i Sverige står på behandling. Hos mer än 90 % av dessa kan virus inte återfinnas i test. En tidigt och väl behandlad hiv-infektion leder till att man idag har samma överlevnad som en icke hiv-smittad.  Folkhälsomyndigheten sammanfattade tidigare i år smittriskerna i skriften ”Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hiv-infektion” www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material. Denna kunskap gör att en behandlande läkare nu kan lyfta bort tvånget för patienten att upplysa om infektionen vid sexuella kontakter. Ett villkor är att kraven för säker sex följs. 

Ingen som söker för testning ska nekas test

Det är mycket viktigt att sjukvården frikostigt erbjuder och tar aktiva initiativ för testning. I Europa räknar vi med att cirka 1/3 av alla hiv-smittade inte känner till sin infektion. Det är denna grupp som huvudsakligen står för den fortsatta smittspridningen.

År 2013 nysmittades 2,1 miljoner personer och 1,5 miljoner avled i hiv i världen. Trots allt minskar antalet för varje år. Detta innebär 4000 dödsfall varje dag. En siffra i samma storleksordning som totala antalet avlidna i den aktuella ebolaepidemin (drygt 5000).

Hiv i Sverige och Halland

I Sverige lever cirka 7000 personer med hiv och 400-500 nya fall anmäls årligen. Det stora flertalet (76%) är smittade utomlands. Bland smittade i Sverige är sex mellan män den vanligaste smittvägen.

I Halland känner vi till drygt 60 hiv-positiva personer. Hittills 2014 har sex nya hif-fall anmälts i Halland, samtliga har smittats i länder med mycket hög förekomst av hiv.

 Banner World Aids Day