Världsaidsdagen 2015 - "Hiv idag är inte som igår"

Under hösten och i samband med Väldsaidsdagen genomför Folkhälsomyndigheten en nationell informationssatsning om hiv och de stora framstegen av behandling. Kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag behöver öka för att på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering.

”Det är helt Ok att leva med hiv i Sverige idag”. Ett citat från en person som levt med hiv i 33 år.

Behandlingen av hiv i Sverige idag är så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Att möjliggöra och uppmana till generös testning är därför en mycket effektiv åtgärd för att på sikt stoppa spridningen av hiv. Behandling hindrar dessutom att infektionen utvecklas och minskar smittsamheten radikalt. Läs gärna mer på www.hividag.se.

Globalt finns uppskattningsvis 37 miljoner hiv-smittade. Den vanligaste smittvägen är heterosexuell smitta. Stora framgångar har nåtts genom att cirka en tredjedel av dessa nu får virusbehandling. Men det finns ett ännu större behov - behandling av barnen. Genom att behandla fler ses till och med möjligheten att stoppa hiv-epidemin till år 2030.

En väl genomförd behandling och säker sex minskar drastiskt smittsamheten. Mer än 90 % av alla hiv-patienter i Sverige står på behandling. Hos mer än 95 % av dessa kan virus inte återfinnas i test. En tidigt och väl behandlad hiv-infektion leder till att man idag har samma överlevnad som en icke hiv-smittad. Men det är fortfarande ett krav att den smittade följer reglerna för säker sex. 

Ingen som söker för testning ska nekas test

Det är mycket viktigt att sjukvården frikostigt erbjuder och tar aktiva initiativ för testning. I Europa räknar vi med att cirka 1/3 av alla hiv-smittade inte känner till sin infektion. Det är denna grupp som huvudsakligen står för den fortsatta smittspridningen.

Hiv i Sverige och Halland

I Sverige lever cirka 7000 personer med hiv och 400-500 nya fall anmäls årligen. Det stora flertalet (76%) är smittade utomlands. Bland smittade i Sverige är sex mellan män den vanligaste smittvägen.

I Halland känner vi till drygt 60 hiv-positiva personer. Hittills 2015 har sex nya hiv-fall anmälts i Halland. Fem har smittats i länder med högre förekomst av hiv. Två har svenskt ursprung.