Världshälsodagen 7 april 2014: Förebygg vektorburna infektioner

World Health Day 7 april 2014

Under mottot ”ett litet bett, ett stort hot” manifesterar Världshälsoorganisationen, WHO, Världshälsodagen den 7 april. I år är temat att förebygga vektorburna infektioner – infektioner överförda av insekter och djur.


Varje år
smittas över en miljard människor och över en miljon dör av vektorburna infektioner i världen. Infektioner som sprids på detta sätt är t.ex. malaria, dengue, gula febern, leishmaniasis (orientböld och Kala-Azar) och schistosomiasis (snäckfeber). Alla dessa smittor överförs av vektorer som mygg, sandflugor, fästingar eller sniglar.

Vektorburna infektioner är först och främst en stor utmaning för tropiska länder. Många vektorer har under senare år spridit sig till nya områden och kontinenter. Det är inte bara klimatförändringar som ligger bakom detta utan i större grad urbaniserad handel och resande. Dengue har vi så nära som i Sydeuropa och malaria har dykt upp i Grekland.

WHOs råd vid vistelse i områden med allvarliga vektorburna infektioner är att minimera expositionen för bett och när det behövs använda malariaförebyggande åtgärder, som myggnät och förebyggande läkemedel. Som alltid är rent vatten, goda sanitära förhållanden och god personlig hygien viktigt.

Vårt klimat är för kallt för att vektorerna för de tropiska infektionerna ska kunna etablera sig i Sverige. Men även vi har relativt vanliga vektorburna infektioner som TBE, tick borne encephalitis, och borrelia, liksom de norrländska infektionerna tularemi, sorkfeber och Ockelbosjuka. Fästing

I Halland är risken för fästingburen hjärninflammation, TBE, närmast försumbar. Trots att denna virusinfektion visar spridning från Mälardalen västerut till Vänerområdet, har vi bara haft ett säkert fall och ett möjligt fall som smittats i Halland under de senaste 10 åren. Vi rekommenderar därför inte vaccination mot TBE vid vistelse i halländsk natur.
Våra rekommendationer för vaccination mot TBE finner du här.

Borrelia är en allmänt förekommande smitta hos fästingar i södra halvan av Sverige. De sedvanliga försiktighetsmåtten mot fästingbett gäller därför också i Halland. Vid vistelse i lite fuktigare terräng med hög undervegetation ska man minimera möjligheterna för fästingar att krypa in under kläderna; stoppa ner byxorna i stövlarna, knäpp ärmarna och kontrollera efter utevistelsen om det sitter någon fästing på huden. Ett vanligt fästingbett med en liten svullnad behöver inte penicillinbehandlas. Om det efter flera dagar till en dryg vecka utvecklar sig en rodnad som når fem centimeter i diameter ska man söka läkare.

LÄNKAR:

Mats Erntell, smittskyddsläkare
2014-04-07