VärldsPoliodagen den 24:e oktober 2016

Måndagen den 24 oktober manifesteras VärldsPoliodagen av Världshälso­organisationen inom FN. Vaccinationskampanjerna mot polio inleddes 1979. Vi är nu nära målet att utrota poliosjukdomen. Att bara vara nära räcker inte.

Polio som sjukdom är nära att utrotas, men målet är ännu inte uppnått i tre länder och vaccinations­insatserna måste därför fortsätta. Sedan 1988 har antalet fall minskat från 350 000 per år i världen till 74 under 2015. Hittills i år har 26 fall rapporterats, hälften av antalet motsvarande tid 2015.

Krig, våld, terror och stora flyktingströmmar kan hota vaccinationen och riskerar att ovaccinerade smittas. Religiösa och kulturella hinder motarbetar vaccinations­arbetet. Hälsoarbetare har till och med angripits och dödats. Även i ett land som Pakistan med olika hindrande faktorerar, har antalet fall minskat med 50 procent bara mellan 2015 och 2016. I Afghanistan har färre än tio fall rapporterats i år. Nigeria var poliofritt i två år innan nya fall upptäcktes i ett krigsområde med dåliga vaccinations­möjligheter. Indien förklarades poliofritt i februari 2014, tre år efter det senaste poliofallet. 

Sedan 1988 samarbetar stora organisationer som Världshälsoorganisationen WHO, UNICEF – FN:s barnfond, Rotary International, Gates Foundation och amerikanska smittskyddsmyndigheten i att genom föra vaccinationskampanjer i olika länder. 

Polio, barnförlamning, spreds under den första halvan av 1900-talet allt mer som epidemier. Det sista epidemiåret i Sverige var 1953, då fler än 5 000 fall registrerades, varav drygt 3 000 fall med förlamningar. I Sverige infördes allmän massvaccination med det nya poliovaccinet 1957 liksom allmän barnvaccination. Antalet fall av polio minskade snabbt.

Genom det allmänna svenska barnvaccinationsprogrammet får alla tidigt och efter fyra sprutor ett livslångt skydd mot polio. Om man ska resa till länder där smitta kan riskeras, rekommenderas ändå för säkerhets skull ytterligare en dos.

Massvaccinationen mot polio i utvecklingsländer har gynnats av att det finns ett vaccin som kan ges enkelt som droppar i munnen. Vaccination via droppar är enkelt att ge, kräver inte tillgång till steril spruta och spets, upplevs av barnen som ofarligt, smakar inget och ger ett bra skydd. 

 Fakta om poliosjukdomen 

Polio orsakas av tre olika virusvarianter, som utsöndras via avföring och sprids framför allt med infekterat vatten och avlopp. Inledande symptom är feber, trötthet, huvudvärk och kräkningar. Infektionen leder ibland till förlamningar via angrepp på ryggmärgen och nervsystemet. Förlamning kan också drabba andningsmusklerna - en livshotande utveckling, om man inte kan få behandling i respirator.

Det finns ingen annan medicin mot polio än förebyggande vaccination. 

 Kvarvarande länder med pågående spridning av polio:  

Nigeria rapporterade sitt förmodade sista poliofall 24 juli 2014. Under sommaren 2016 upptäcktes dock tre nya förlamningsfall i ett krigsområde.  

- I Afghanistan har mindre än tio poliofall rapporterats hittills under år 2016.

- Pakistan utgör den största utmaningen i arbetet att utrota polio. Det positiva är att det rapporterats en nästan 50-procentig nedgång i antalet nya poliofall mellan år 2015 och 2016.