Världstuberkulosdagen 24 mars

24 mars markeras som Världstuberkulosdagen. Tuberkulos är fortfarande en av de viktigaste infektionssjukdomarna som orsakar sjukdom och död i världen.

I Halland diagnosticerar vi mellan fem och tio fall per år av tuberkulos, tbc. Under 2014 anmäldes åtta fall. Samtliga hade sannolikt smittats utomlands och bara tre bedömdes som riktigt smittsamma. Smittsamma för omgivningen är bara personer som har lungtuberkulos och hostar upp slem med tbc-baciller, s.k. öppen tbc. Förekomsten av tbc bland personer födda i Sverige minskar stadigt trots att vi slutade BCG-vaccinera 1975, se figuren nedan.

Fallen i Sverige hittas i regel hos äldre svenskar smittade i ungdomen under 20- till 40-talen, eftersom sjukdomen kan aktiveras i hög ålder. Den andra gruppen med tbc är personer födda i länder med högre förekomst av sjukdomen. De är fortfarande rätt unga och kan vara relativt nysmittade. Antalet fall totalt i Sverige är därför mycket beroende av varifrån invandringen sker. 2014 anmäldes 684 nya fall varav en femtedel var smittsamma.

Figur. Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 1989-2014 efter ursprung, Folkhälsomyndigheten 2015.

Tbc är en långsam sjukdom där de flesta som smittas aldrig blir sjuka. De har en s.k. latent tbc och kan bli sjuka vid hög ålder eller vid annan svår sjukdom. En latent tbc kan behandlas om den upptäcks under unga år. Inom Europa, inkluderande Ryssland och Baltikum, får 1000 personer diagnosen tbc varje dag, 360 000 under 2013. 34 000 dödsfall anmäldes relaterade till tbc.  

Sverige har en mycket hög ambition att hindra smitta av tbc. Vi har rutiner för hälso­deklaration av alla nyanställda och studerande inom vårdyrkena. Alla asylsökande erbjuds hälsoundersökning där tbc-kontroll och eventuell behandling eller vaccination ingår.

Att behandla tbc tar tid, tre till fyra antibiotika ges dagligen under minst ett halvår. Ett stort hot är utvecklingen av antibiotikaresistenta stammar också vid tbc. En noggrant genomförd behandling är därför mycket viktigt för att minimera denna risk.