Vinterkräksjukan ökar nu

I Halland har vi konstaterat fall och hört om en ökande förekomst av vinterkräksjuka, Calici/Norovirus infektioner, de senaste veckorna.

Det märks ännu inte som en ökning i Vårdguiden 1177s kontaktorsaksregistrering för Halland. Men vi har fall på sjukhusavdelningarna.

Folkhälsomyndigheten rapporterar idag att på nationell nivå ökar sökningarna på Vårdguidens webb-plats avseende vinterkräksjuka, vilket är ett bra mått på norovirusspridning i samhället. Antalet sökningar under vecka 47 var så många att de nu har passerat den statistiska gräns som definierar att spridning av vinterkräksjuka tagit fart i samhället.

Indikatorn Sökningar på webben ger oftast en förvarning på två till tre veckor före utbrottet blir tydligt.

Det är därför viktigt med god handhygien, särskilt vid matlagning och i samband med toalettbesök. De som trots allt insjuknar ska stanna hemma minst ett dygn efter stabilt tillfrisknande, före återgång till arbetet. Förskolebarn ska vara helt besvärsfria i två dygn före återgång till förskolan.

 Under Smittskyddets hemsida finner ni en graf över den halländska sjukvårdsrådgivningens kontaktorsaker: http://www.regionhalland.se/vard-halsa/for-vardgivare/smittskydd/statistik-/vad-ar-det-som-gar/

 Mats Erntell

Smittskyddsläkare