Vinterns influensaepidemi har startat – hög tid vaccinera de medicinska riskgrupperna

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att tröskeln för starten av årets utbrott av säsongsinfluensan nåddes i vecka 49 och därmed har influensaepidemin startat.

85 fall med influensa A rapporterades under vecka 49. Fortfarande en låg siffra, men spridningen är nu i gång. Både influensa A H1N1, pandemistammen, och förra säsongens H3N2 sprids. I Halland konstaterades två fall och sammanlagt har sju diagnosticerats i höst. Skåne och Västra Götalandsregionen rapporterade 11 respektive 13 fall förra veckan. Även Norge rapporterar ett ökande antal fall.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/Veckorapporter-influensa/2015-2016/Influensarapport_2015-v49.pdf

Att vi nu nått utbrottströskeln innebär en successiv ökning av säsongsinfluensa de närmaste veckorna och att maximum av utbrottet kommer att drabba Halland och vården om 6 – 12 veckor, dvs andra halvan av januari och i februari.

Således hög tid att de ovaccinerade ur de medicinska riskgrupperna vaccinerar sig!

I dessa ingår:

alla från 65 års ålder, gravida från mitten av graviditeten efter ett normalt ultraljud,

De av alla åldrar med:

kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom

instabil diabetes mellitus

nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

kronisk lever- eller njursvikt

astma (för barn och ungdom gäller svår astma med funktionsnedsättning, grad 4 )

neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

barn med flerfunktionshinder

extrem fetma (BMI >40)

 

Mats Erntell

Smittskyddsläkare

Region Halland