Internationella Aids-dagen 1 december 2012

Aktuell information från Smittskydd Halland

 

För 30 år sen fick Sverige sitt första fall av Hiv. En sjukdom som det inte pratats om så mycket de senaste åren, men som åter blivit aktuell med Jonas Gardells bok och TV-serie ”Torka aldrig tårar utan handskar”. I Sverige lever ca 6000 personer med Hiv. Aldrig har antalet Hiv-smittade varit högre. Tack vare bromsmediciner har antalet som drabbas av svåra komplikationer och död minskat markant, främst i västvärlden. Hiv räknas nu som en kronisk, behandlingsbar infektion, dock utan botande behandling. Bromsmedicinerna gör att fler Hiv-positiva upplever en bättre hälsa, men många anger en nedsatt livskvalitét när det gäller psykisk hälsa och socialt liv.

Globalt finns ca 34 miljoner Hiv-smittade varav 3.4 miljoner är barn och 23 miljoner lever i Afrika söder om Sahara. 2011 nysmittades 2.5 miljoner människor i världen med Hiv och 1.7 miljoner avled i sjukdomen. Endast hälften av dem som behöver bromsmediciner har tillgång till behandling idag, p.g.a. bristande resurser i många länder. 2011 behandlades dock 8 miljoner Hiv-positiva jämfört med 400 000 år 2003. Tack vare detta och andra insatser ser vi under de senaste åren en klar minskning av antalet nysmittade och avlidna i Hiv i världen, men utvecklingen går långsamt.

Smittskyddsinstitutet lanserar i samarbete med Hiv-Sverige, RFSU, RFSL och Noaks ark en Hiv-blogg, RÖDA BANDET. På sidan finns information om Hiv och vart man kan vända sig för att få råd och stöd.

Under första halvåret 2012 anmäldes 219 nya fall av Hiv infektion i Sverige. Två fall upptäcktes i Halland, båda smittade utomlands. I dag lever ca 50 personer med Hiv i Halland. Störst risk att smittas löper man vid oskyddade sexkontakter i länder med hög förekomst som Östeuropa, Afrika söder om Sahara och i ett vanligt turistmål som Sydostasien. För män som har sex med män är smitta i Sverige, övriga Europa och USA vanligast.

Det är oroande att andra sexuellt överförda infektioner, som Klamydia och Gonorré, ökar i Sverige. Till i november 2012 hade cirka 32000 fall av Klamydia samt 919 fall av Gonorré anmälts i landet. För Halland är motsvarande tal, 1175 fall av Klamydia och 26 fall av Gonorré. De högsta talen på flera år. Tidig upptäckt och behandling av könssjukdomar är viktigt och dessutom gratis. Den ökade smittspridningen är tecken på

alltför stort sexuellt risktagande, vilket också innebär risk för Hiv, om smittan skulle komma in i dessa grupper.

Det handlar om kunskap kring och attityder till en trygg sexualitet, säkrare sex och kondomanvändning. Att förmedla rätt attityder till unga är viktigt, en uppgift för alla och i många verksamheter.

Vi vet att en stor majoritet sexuellt aktiva ser positivt på en fråga/förslag att använda kondom – Våga Fråga! Där har vi alla ett ansvar!