Publikationer

Här kan du bl.a. hitta Smittskyddets publikation "Hallandspesten" med bland annat aktuella lägesrapporter, råd och rekommendationer inom området smittskydd. I övrigt ger vi förslag och tips till relevanta skrifter och litteratur inom smittskyddsområdet.