Hallandspesten

Smittskyddsenheten ger årligen ut  några nummer av det egna informationsbladet ”Hallandspesten”. Här skriver vi om aktuella utbrott, ger information och råd inom området smittskydd. 

------------------------------------------------------------------------

Hallandspesten nr 4, december 2015

  • Hög tid att vaccinera mot säsongsinfluensan
  • Vinterkräksjuka
  • Flyktingar och smitta?
  • Centraliserad smittspårning av klamydia
  • Strama Nyhetsbrev – urinvägsinfektion
  • Personalförändringar

Läs senaste numret av Hallandspesten här (PDF-dokument, 418 kB)