Sexuellt överförbara infektioner - STI

Många olika infektioner kan smitta vid sexuell kontakt. Till de vanligaste i vårt land hör klamydia, herpes och kondylom. Ovanligare är gonorré, syfilis och hiv-infektion.

I Halland finns ett STI-nätverk som arbetar med att främja sexuell hälsa och förebygga STI. Gruppen består av represententer för länets ungdomsmottagningar, STD-mottagningar, frivilligorgansiationer, skola och smittskydd. --------------------------------------------------------------------------------

Aktuell statistik

över antal anmälda fall kan du läsa mer om under vårt statistikavsnitt - Klicka här...

--------------------------------------------------------------------------------

Klamydiatest via webben

 Läs mer ...

Klamydiatest via webben

--------------------------------------------------------------------------------

UNGDOMSMOTTAGNINGAR finns i alla halländska kommuner

Landstingets SPECIALISTMOTTAGNINGAR för sexuellt överförda infektioner

DESSUTOM - Din Ungdomsmottagning på nätet: UMO


UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta bra information om sex, hälsa och relationer. UMO jobbar för att skapa förutsättningar för lika villkor och ett ökat handlingsutrymme för unga.