Klamydiatest via webben

Klamydiatest via Webben

Klamydiatest på webben
Provtagningstjänsten "Klamydia på webben" är utvecklad i Mina vårdkontakter. Provtagningstjänsten innebär att patienten går in via personligt inlogg i Mina vårdkontakter och beställer provtagningsmaterial, utför ett test själv och skickar in det till mikrobiologiska laboratoriet för analys. Därefter kan patienten läsa provsvaret i Mina vårdkontakter.

Målet är att få fler personer att testa sig, framför allt unga män som generellt testar sig i betydligt lägre grad än kvinnor. Motsvarande webbtest erbjuds även av andra landsting och erfarenheterna har hittills varit övervägande positiva. Majoriteten har upplevt testerna smidiga och lättillgängliga. Andelen unga män som testar sig har ökat.

Vad gäller för sjukvården?
Den största utmaningen för "Klamydia på webben" är att integrera smittskyddslagens bestämmelser i information, provsvar, remisser och journalföring. Medicinskt ansvarig för "Klamydia på webben" är läkare på STD-mottagningen, Hallands sjukhus. 
Rutiner är framtagna för sjukvården i Halland (länk till Region Hallands intranät)

Provtagning på mottagning och webbtest kompletterar varandra
Målet är att minska antalet smittade och få fler att testa sig. Genom att införa alternativa provtagningsmöjligheter ökar tillgängligheten och möjligheten är större att fler personer testar sig för Klamydia.

Ett personligt besök har fördelen att man kan ha samtal och rådgivning kring ett sexuellt risktagande. Ett sådant samtal kan också medföra anledning att provta för ytterligare könssjukdomar. Fördelen med klamydiatest via webben är att det är möjligt att beställa test när som helst, även kvällar och helger. Dessutom kan invånaren också beställa tid till mottagning och få råd via Mina vårdkontakter.

Smittspårning av klamydia
Då en person uppmanas att testa sig som led i en smittspårning väljs i första hand ett personligt besök på en mottagning. Personer som ingår i en smittspårningskjedja kan ha större behov av rådgivning. Dessutom är det av största vikt att identiteten säkerställs och rätt person testar sig.

Mats Erntell
smittskyddsläkare
2017-06-13