Smittskyddsblad

Smittskyddsläkarföreningen ger ut de s.k. smittskyddsbladen - ett blad för varje sjukdom. Samlingen omfattar flertalet anmälningspliktiga sjukdomar. Bladet består av en läkarinformation och en patientinformation.

  1. LÄKARINFORMATIONEN
    är tänkt som en snabb "checklista" för läkaren. Vad gäller kring handläggning, smittspårning, anmälan etc.?
  2. PATIENTINFORMATION
    Information till patient om samma smitta. Tyngdpunkten har även här lagts på råd för att förhindra smittspridning. Förslag till såväl allmänna råd som bindande förhållningsregler ges. Tanken är att man lätt kan ge patienten en kopia, eventuellt med egna stykningar eller tillägg.

Smittskyddsbladen

Översättningar

Översättningar av smittskyddsbladen finns på flera språk. Dessa hittar du på hemsidan för Smittskyddsenheten i Stockholm.

Klicka här - välj relevant diagnos i listan och därefter aktuellt språk överst till höger- se exempelbild

Översättningar smittskyddblad