Statistik

Infektioner orsakar betydande sjuklighet, men bara ett fåtal diagnoser är anmälningspliktiga och fångas av den officiella statistiken. Vardagliga luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar - som influensa eller ”vinter-kräksjuka”- ger upphov till stor sjukfrånvaro, men registreras inte på individnivå.

Anmälningspliktiga sjukdomar

I dagsläget är drygt 60 sjukdomar anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen. Aktuell statistik för Halland finns i dokumentet i högerspalten. Sammanställningen bygger på antal anmälda fall i Halland under 2013.

Övrig övervakning

En annan typ av övervakning är att, över tid, följa orsaker till att allmänheten kontaktar 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Vi har valt att följa fyra olika kontaktorsaker: Diarré, kräkning/illamående, feber och hosta. Varje vecka rapporterar 1177 Halland sina data till oss, vilket ger oss en viktig pusselbit i den epidemiologiska övervakningen av smittsamma sjukdomar - Klicka här