Vad är det som går?

     

Kommentar 180416: Influensaaktivititen avtar. Förfrågningar till 1177 om Feber fortsätter att minska, övre bilden till höger. Konstaterade positiva prover av influensa A var lägre i v 15, blå stapel. Influensa B på låg nivå.

För Kräkning och Diarré som kontaktorsaker i Hälsoläge ligger förfrågningarna i Halland på en måttlig nivå, undre bilden.  

En av smittskyddets uppgifter är att övervaka hur spridningen av smittsamma sjukdomar i länet. Vårt främsta verktyg är  smittskyddslagen, som reglerar anmälningsplikt för drygt 60 olika sjukdomar. För övriga infektioner som t.ex. influensa, vinterkräksjuka och förkylningar saknas anmälningsplikt på individnivå. Här har vi istället byggt upp kompletterande  övervakningssystem med fr.a. Hälsoläge, ett nationellt system för att följa kontaktorsakerna till 1177.

Ett exempel på sådan övervakning är att, över tid, följa orsaker till att allmänheten kontaktar 1177 Vårdguiden. Vi följer via Hälsoläge fyra olika kontaktorsaker under föregående vecka: Diarré, kräkning/illamående, feber och hosta.

Vi uppdaterar denna sida regelbundet för att ge en aktuell lägesbild.