Vad är det som går?

Kommentar 170524: Antalet kontaktorsaker till 1177 Vårdguiden Halland visar att feber ligger nära basnivån. Förfrågningarna om magsjuka har inte nått basnivån än.

Influensautbrottet i vinter har varit utdraget under 20 veckor med en 12 veckor mera distinkt topp. 394 fall av influensa A och 13 fall av influensa B har konstaterats sedan slutet av november 2016.

En av smittskyddets uppgifter är att övervaka hur spridningen av smittsamma sjukdomar ser ut i länet. Vårt främsta verktyg är  smittskyddslagen, som reglerar anmälningsplikt för drygt 60 olika sjukdomar. För övriga infektioner som t.ex. influensa, vinterkräksjuka och förkylningar saknas anmälningsplikt på individnivå. Här har vi istället byggt upp kompletterande  övervakningssystem med bl.a. laboratorierna, 1177 och vårdenheterna.

Ett exempel på sådan övervakning är att, över tid, följa orsaker till att allmänheten kontaktar 1177 Vårdguiden. Vi har valt att följa fyra olika kontaktorsaker: Diarré, kräkning/illamående, feber och hosta. Varje vecka rapporterar 1177 Halland sina data till oss, vilket ger oss en viktig pusselbit i den epidemiologiska övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Vi kommer att uppdatera denna sida varje vecka för att ge en aktuell lägesbild.