Vad är det som går?

      

Kommentar 180427: Influensautbrottet är över. Antalet konstaterade positiva prover för influensa var mycket lågt. och förfrågningar till 1177 om Feber närmar sig basnivån, övre bilden till höger.

För Kräkning och Diarré i Hälsoläge ligger förfrågningarna i Halland på en fortsatt måttlig nivå, undre bilden.  

En av smittskyddets uppgifter är att övervaka hur spridningen av smittsamma sjukdomar i länet. Vårt främsta verktyg är  smittskyddslagen, som reglerar anmälningsplikt för drygt 60 olika sjukdomar. För övriga infektioner som t.ex. influensa, vinterkräksjuka och förkylningar saknas anmälningsplikt på individnivå. Här har vi istället byggt upp kompletterande  övervakningssystem med fr.a. Hälsoläge, ett nationellt system för att följa kontaktorsakerna till 1177.

Ett exempel på sådan övervakning är att, över tid, följa orsaker till att allmänheten kontaktar 1177 Vårdguiden. Vi följer via Hälsoläge fyra olika kontaktorsaker under föregående vecka: Diarré, kräkning/illamående och feber.

Vi uppdaterar denna sida regelbundet för att ge en aktuell lägesbild.