Förkyld? Tips och råd...

Broschyren "Förkyld, tips och råd vid snuva, hosta och halsont" är procuderad av nationella Strama, och uppdaterades i april 2011 i enlighet med de nya behandlingsrekommendationerna för otit, 2010.

Broschyren har även gjorts om till ett dubbelsidigt informationsblad, A4, som enkelt kan printas ut på en färgskrivare. Klicka på bilderna för att ladda ner den version du önskar .

Samma innehåll  - olika format

Broschyr - A5, 4 sidor                 Informationsblad, A4, 2 sidor

Broschyr A5, 4 sid - Förkyld, tips och råd...Dubbelsidigt informationsblad A4 - Förkyld, tips och råd...

OBS! Detta material och mer information för allmänheten finns även tillgängligt på www.strama.se/patientinfo