Strama Halland möten

Strama Halland har cirka 3-4 arbetsmöten per år.

Minnesanteckningar från dessa möten hittar du i länksamling nedan
______________________________________________________

Mats Erntell, ordförande i Strama HallandMats Erntell
smittskyddsläkare och
ordförande i Strama Halland