Om Strama Halland

Strama är ett rådgivande organ med uppgift att bistå Folkhälsomyndigheten i

 • frågor som rör antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens
 • arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår

Strama står för - Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

Nationella Strama samverkar i ett nätverk med lokala Stramagrupper, som finns i så gott som alla län och regioner. I Halland har en lokal Stramagrupp funnits sedan 1996.

I Strama Halland ingår 2016:

 • Mats Erntell, smittskyddsläkare och ordförande
 • Madeleine Beckman, länsveterinär - adjungerad
 • Magnus Bengtsson, Enhetschef, Enheten för läkemedelsstrategi
 • Johan Bergström, distriktsläkare, Halmstad
 • Elisabeth Elbel, distriktsläkare, Kungsbacka
 • Mats Erkki, apotekare, LME Halmstad
 • Helena Hallgren, infektionsläkare, Halmstad
 • Anton Hübner, apotekare, Enheten för läkemedelsstrategi
 • Finn Jörgensen, läkare ÖNH, Halmstad
 • Arne Kötz, Mikrobiolog, Klin. mikrobiol., Halmstad
 • Magnus Lindén, barnläkare, Halmstad
 • Nilla Lindroos, smittskyddssjuksköterska 
 • Maria Löfgren, infektionsläkare, Halmstad
 • Per Rabé, övertandläkare, specialisttandvården - adjungerad
 • Ingegerd Sjögren, mikrobiolog, Klin. mikrobiol., Halmstad
 • Eva-Karin Stenberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Halmstad kommun
 • Karin Truedsson, smittskyddssjuksköterska och sekreterare
 • Daniel Wide, Infektionsläkare, Halmstad/Varberg

-----------------------------------------

KONTAKT: Strama Halland
Smittskyddsenheten, Halmstad Sjukhus
301 85 Halmstad
tfn: 035-13 16 07
e-post: smittskydd@regionhalland.se