Strama verktygslåda

Förskriva, avvakta eller avstå antibiotika? Det är frågan...

Strama verktygslådaStrama verktygslåda är avsedd att hjälpa dig i den kliniska vardagen.

Verktygslådan innehåller redskap för kommunikation med patient och allmänhet samt underlag för ställningstagande till vilken infektionsbehandling som är bäst ur patientens, samhällets och miljöns synvinkel.

Behandlingsrekommendationer

Affischer och broschyrer

Strama BVC

Strama-BVC

"Barn, infektioner och antibiotika" - Ett utbildningspaket för BVC:s föräldrautbildning

Strama BVC