Friskare barn i förskola

En temadag kring infektioner och smittrisker i förskolan anordnades på högskolan i Halmstad den 2 juni, 2010. Föreläsningar varvades med paneldiskussion med utgångspunkt från ett scenario "När Emma blev sjuk". Presentationerna från dagen finns samlade i nedan dokumentlista.


Bild: Moderator Christer Petersson med panelen där representanter från smittskydd, Socialstyrelsen, SKL, Strama, barnhälsovård samt förskola ingick.