Vardagsinfektioner

Under våren 2009 gav STRAMA och Läkemedelskommittén Halland en interaktiv utbildning för sjuksköterskor inom Vårdval Halland och Sjukvårdsupplysningen.
Material från utbildningen finns att hämta genom att öppna pdf-filerna.