Vaccinationer

Vaccinationer är en av de viktigaste åtgärderna för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Det är också ett område med en bred inriktning. Här har vi delat in vaccinationsområdet i fyra huvudkapitel, med underliggande avsnitt.

Läkemedelskommitténs terapirekommendationerTerapirekommendationer

Som grund för innehållet på vaccinationssidorna ligger Läkemedelskommitténs terapirekommendationer. "VACCINER" är ett separat kapitel sedan 2013.
Länk: http://www.regionhalland.se/terapirek

TEMA Vaccinationer - fyra huvudkapitel

1.  Allmän del

om grundläggande vaccinologi och regelverk

2.  Barnvaccinationer

om allmänna och riktade vaccinationsprogrammet, avvikelser från schemat, kompletterande vaccinationer, medicinska riskgrupper samt en del om övriga vacciner utanför programmet.

3.  Vaccination av vuxna 

om grundskyddet som alla bör ha, stelkrampsskydd vid sårskada, en riktad del för olika medicinska riskgrupper, influensa, pneumokocker samt en del om några övriga vacciner (TBE, vattkoppor/bältros, och hepatit B )

4.  Resevaccination

en översikt och användbara länkar