Allmänt om vaccinationer

Grundläggande vaccinologi

Hur fungerar olika vacciner? Vad är skillnaden mellan levande och avdödade vacciner?  Immunsvar vid grundvaccination och boosterdos. Läs mer...

Ordinationsrätt, rapportering av biverkningar och reglering

Regelverket kring vaccinationer. Läs mer...

Samvaccination.

Vilka vacciner kan man ge samtidigt?  Läs mer...

Allergier och beredskap

Om allergier och beredskap.Läs mer...

Vaccination vid immundefekt och immunosupppression

Om vaccination vid nedsatt immunförsvar.  Läs mer...

Vaccination vid graviditet och amning

Om vaccinaton vid graviditet och amningLäs mer...

Tillbaka till vaccinationer