Allergier och beredskap

Äggallergi
Av vaccinerna i barnvaccinationsprogrammet är det endast MPR-vaccinet som innehåller minimala rester av ovalbumin (äggalbumin). Risk för anafylaktisk reaktion är dock extremt liten, och flertalet äggallergiska barn får ingen reaktion. Läkemedelsverket rekommenderar att endast den lilla grupp barn som tidigare fått svår allmän reaktion efter kontakt med ägg bör vaccineras på barnklinik. Övriga äggallergiska barn kan vaccineras enligt gängse rutiner vid BVC eller skola. På samma sätt bör man handlägga vaccination med andra vacciner som innehåller ovalbumin; vaccin mot TBE, influensa och gula febern.

Krävs alltid läkarnärvaro vid vaccination?
Läkare och i förekommande fall sjuksköterskor som ansvarar för vaccination ska ta reda på om personen tidigare haft symtom på överkänslighet och i så fall mot vilka ämnen och förvissa sig om att inga kontraindikationer föreligger. Läkarnärvaro krävs vid vaccination av personer som har ökad risk för överkänslighetsreaktion. Däremot kan behörig sjuksköterska självständigt vaccinera personer utan känd överkänslighetrisk. Alla som vaccinerar ska ha beredskap att hantera akuta tillstånd som allergisk reaktion och kramper. Sannolikheten för en akut reaktion vid vaccination är ytterst liten.

Länkar:

Socialstyrelsen om beredskap för överkänslighetsreaktioner (SOSFS 2009:16)

Rikshandboken Barnhälsovård:  Överkänslighet - Anafylaktisk reaktion