Samvaccination

Samvaccination

Om flera vaccinationer ges vid samma tillfälle ska man använda olika vaccinationsställen.

Vilka vacciner kan kombineras? Som regel gäller:

  • Man kan ge flera avdödade vacciner samtidigt, om inte samtidigt bör man vänta 1-2 veckor för att kunna utvärdera eventuella biverkningar.
  • Man kan ge avdödade vacciner samtidigt med levande vacciner.
  • Mellan två levande vacciner bör det gå minst fyra veckor. Undantag kan göras efter individuell bedömning, och då bör man ge vaccinerna samtidigt. Till exempel kan man ge MPR och BCG samtidigt, men om möjligt vänta 4 veckor. 
  • Efter blodtransfusion bör man vänta 3 månader med MPR. Blod kan innehålla antikroppar, som försvagar effekten av levande vaccin.
  • Efter BCG vaccination ska man vänta tre månader innan man ger annat vaccin i samma arm.
  • PPD går bra att sätta före eller samtidigt med MPR. Om inte samtidigt bör man vänta 6 veckor innan PPD sätts eftersom PPD-reaktionen tillfälligt kan nedsättas av MPR-vaccinet.
  •  Hyposensibilisering: Det bör gå minst 1 vecka mellan vaccination och hyposensibilisering.

Länk: Tabell för kombination av olika vacciner