Vaccination vid graviditet och amning

Grundregel
Vaccination
under graviditet bör endast ska ges om det finns en hög risk för exponering av allvarlig sjukdom. Detta eftersom kunskapen om eventuella risker för fosterskada för flera vacciner är ofullständigt kända, samt att en eventuell feberreaktion eller anafylaktisk reaktion utlöst av vaccinationen skulle kunna vara ogynnsam för fostret.

Vaccination kan ibland rekommenderas
Gravida som utsätts för stor smittrisk kan behöva vaccination. Vaccination av en gravid kvinna kan ibland även rekommenderas för att skydda hennes spädbarn mot infektion.

Mångårigt använda och väl utprövade vacciner som tetanus, difteri, pertussis och polio  samt influensavaccination som ges till gravida utifrån nationella rekommendationer anses ofarligt. Även vaccin mot hepatit A kan ges – en infektion där gravida löper ökad risk för allvarlig sjukdom.

Ge aldrig levande vacciner
Levande vacciner är kontraindicerade vid graviditet. MPR och vaccin mot gula febern skall inte heller ges en månad före planerad graviditet.

Amning utgör så gott som aldrig hinder för vaccination, vare sig av barnet eller den ammande modern. Två undantag:
1) Ammande HIV-positiv moder
2) Ammande kvinnor bör inte vaccineras mot gula febern.

Länk: INFPREG- Kunskapscentrum för infektioner under graviditet