Vaccination vid immundefekt och immunosuppression

Vad menas med nedsatt immunförsvar?

Sjukdomar som kan medföra nedsatt immunförsvar innefattar bl.a. blodmaligniteter, HIV, medfödd immunbrist samt aspleni.

Behandlingar som är immunsupprimerande är t.ex. cytostatika, biologiska läkemedel, läkemedel som ges efter transplantation och steroidbehandling (Barn: ≥ 0,25 mg Prednisolon / kg /dag, Vuxna: ≥ 15 mg Prednisolon /dag i minst en månad).

  • Avdödade vacciner har sämre effekt om de ges under pågående immunsuppression.  
  • Levande vacciner är kontraindicerade vid immunsuppression.
  • Undvik att ge vacciner under 3 månader efter tillförsel av immunglobulin.
  • Vaccination av närstående för att minska exposition rekommenderas (t.ex. influensa, varicellae).

Läs även om: Vaccination vid graviditet och amning