Barnvaccination

Vaccinationsprogrammet för barn.

Scheman för vilka vacciner som omfattas och vilka intervaller som rekommenderas. Läs mer...

Avvikelser från schemat

Uppskjuten eller tidigarelagd vaccination, prematura barn, tidigarelagd MPR-vaccination. Läs mer...

Kompletterande vaccinationer av nyanlända barn

Bedömning av kompletteringsbehov, vilka vacciner, arbetsblad för kompletterande vaccinationer. Läs mer...

Vaccination av barn till mödrar med hepatit B.

Vaccination, intervaller och uppföljande kontroll. Läs mer...

Vaccination av barn med medicinska riskfaktorer

Prematura barn, cancerbehandling, influensa, pneumokocker och vattkoppor Läs mer...

Övriga vacciner

Rotavirus, vattkoppor, meningokocker, TBE (fästingburen virusencefalit). Läs mer...

Tillbaka till vaccinationer