Barnvaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogram – en allmän och en riktad del

I den allmänna delen erbjuds alla barn vaccination mot 10 sjukdomar: De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barn- och skolhälsovård ger skydd mot följande tio sjukdomar

  1. polio
  2. difteri (D)
  3. stelkramp (T)
  4. kikhosta (P)
  5. infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B (Hib)
  6. infektioner orsakade av pneumokocker
  7. mässling (M)
  8. påssjuka (P)
  9. röda hund (R)
  10. infektioner orsakade av Humant papillomvirus (HPV), endast flickor

Den riktade delen rekommenderar vaccination mot hepatit B och tuberkulos till barn med ökad risk.

Tabell: Svenska vaccinationsprogrammet

Ålder

Barn födda från 2002

Barn födda t.o.m 2001

Flickor födda från 1999

3 + 5 + 12 månader

Difteri, Stelkramp, Kikhosta (DTP), Polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib), Pneumokocker

Riskgrupp: Hepatit B*

Difteri, Stelkramp, Kikhosta (DTP), Polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib)

Riskgrupp: Hepatit B*

 

6 månader

Riskgrupp: Tuberkulos*

Riskgrupp: Tuberkulos*

 

18 månader

Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)

Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)

 

5-6 år

Difteri, Stelkramp, Kikhosta (DTP), Polio

Polio

 

6-8 år

Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)

 

 

10 år

 

Difteri, Stelkramp, Kikhosta (DTP)

 

10-12 år

 

 

HPV x 2

12 år

 

Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)

 

14-16 år

Difteri, Stelkramp, Kikhosta (dTp)

 

 

* Riskländer: Hepatit B och tuberkulos: se länk till Folkhälsomyndigheten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabell: Godkända vacciner för sjukdomar i barnvaccinationsprogrammet
(aktuell förteckning 2017-07-01) 

Vaccin

Förkortning

Skydd mot:

Imovax-polio, VeroPol

IPV

Polio

Act-Hib

Hib

Haemophilus influenzae typ B

Priorix*, M-M-RVAXPRO

MPR

Mässling, påssjuka, röda hund

BCG-vaccin

BCG

Tuberkulos

HBVAXPRO*, Engerix B,

HepB

Hepatit B

diTeBooster

dT (booster)

Difteri, tetanus

Tetravac*, Infanrix Polio

DTP-IPV

Difteri,tetanus, pertussis, polio

diTekiBooster*, Boostrix

dTp (booster)

Difteri,tetanus, pertussis

Boostrix-polio

dTp-IPV (booster)

Difteri,tetanus, pertussis, polio

Infanrix-polio-Hib*

DTP-IPV-Hib

Difteri, tetanus, pertussis, polio, Haemophilus influenzae typ B

Infanrix-Hexa*, Hexyon

DTP-IPV-Hib-HepB

Difteri, tetanus, pertussis, polio, Haemophilus influenzae typ B, hepatit B

Synflorix*, Prevenar 13

PCV10, PCV13

Pneumokock (10 eller 13 serotyper)

Gardasil*, Cervarix

HPV

Humana papillomavirus

*Upphandlade vacciner av Region Halland (2017-07-01)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidsgränser för olika vacciner. Vid avvikelser behövs läkarordination.

Vaccin

Min ålder 

Max ålder

Min intervall
från tidigare dos

Max intervall
från tidigare
dos

 

Difteri, Stelkramp,
Kikhosta, Polio, Hib,
Pneumokocker dos 1

2,5 månader

6 månader

-

-

Difteri, Stelkramp,
Kikhosta, Polio, Hib, Pneumokocker dos 2

4,5 månader

12 månader

6 veckor1

6 månader

Difteri, Stelkramp,
Kikhosta, Polio, Hib
Pneumokocker dos 3

11,5 månader

2 år

6 månader

12 månader

Difteri, Stelkramp, Polio,
Kikhosta dos 4

5 år

6 år

3 år

5 år

Difteri, Stelkramp,
Kikhosta dos 5

14 år

16 år

5 år

11 år

MPR dos 1

12 månader

6 år

-

-

MPR dos 2

6 år

12 år

1 månad

11 år

HPV dos 12

10 år

12 år

 

 

HPV dos 22

10 år

12 år

1 mån

3 mån

HPV dos 32

10 år

13 år

3 mån

9-11 mån

1) Om dos 1 ges redan vid 2,5 års ålder är det lämpligt att vänta minst 8 veckor innan dos 2 ges.
2) Alla tre doserna ska ges inom 12 månader