För kompletterande vaccination av nyanlända

För kompletterande vaccination av nyanlända - Se Hälsoundersökning av asylsökande m.fl