Vaccination av barn med medicinska riskfaktorer

Prematura barn

Prematura barn bör vaccineras tidigt, eftersom överföringen av antikroppar från modern till barnet inte hunnit fullbordas före födelsen. Läs mer här 

Stamcellstransplantation, Cytostatika

Ansvarig barnläkare planerar och ordinerar revaccination för de barn som genomgått stamcellstransplantation eller fått cytostatikabehandling av andra skäl.

Barn till mödrar med hepatit B

Barn till mödrar med Hepatit B rekommenderas vaccination i direkt anslutning till förlossningen. Läs mer här.  

Influensa

Barn som tillhör medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination mot influensa från 6 månaders ålder. I första hand rekommenderas det nasala influensavaccinet Fluenz Tetra för barn och ungdomar från 24 månader till 18 års ålder. Fluenz ger ett bättre och bredare skydd mot säsongsinfluensa. Vaccinet innehåller levande försvagat virus och är kontraindicerat till barn och ungdomar med immunosuppression och svår astma under kontinuerlig inhalationsbehandling med steroid. Användningsområdet är därmed begränsat i Sverige eftersom vi inte rekommenderar allmän vaccination av friska barn.

För barn som inte kan vaccineras med ett levande vaccin rekommenderas det avdödade influensavaccinet som ges som injektion. För barn som är 6 – 36 mån gamla är doseringen av influensavaccin 0,25 ml. Från 3 års ålder är dosen 0,5 ml. Till tidigare ovaccinerade barn under 12 år ges en andra dos efter 1 månad. Om indikation för vaccination föreligger för barn < 6 månader kan familjemedlemmar eventuellt vaccineras.

Medicinsk riskgrupp innefattar barn med:

 • Svår astma
 • Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom.
 • Andra kroniska sjukdomar (värdet av vaccination är dock inte lika väl dokumenterat för dessa grupper):
  • instabil diabetes
  • gravt nedsatt infektionsförsvar (på grund av sjukdom eller medicinering)
  • svåra metabola sjukdomar
  • allvarliga medfödda missbildningar och med behov av upprepad kirurgi
  • flerfunktionshinder
  • grav neuromuskulär sjukdom.

Pneumokocker

Pneumokockvaccin infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet 1/1, 2009. Barn födda före 2009 eller ovaccinerade barn som riskerar att bli svårt sjuka av pneumokocker rekommenderas vaccination oavsett ålder. Det gäller t.ex. barn med kronisk hjärt- lung- eller njursjukdom, aspleni, nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller medicinering och barn med cochleaimplantat i örat. Bedömningen görs av barnets läkare. Barn tillhörande dessa medicinska riskgrupper rekommenderas:

-       Barn < 2 år rekommenderas PCV13 (Konjugerat polysackaridvaccin, 13 serotyper)

-       Barn ≥ 2 år rekommenderas PCV13 följt av PPV23 (23-valent polysackaridvaccin) två månader senare.

Läs mer om pneumokockvaccin under avsnittet ”Vaccination av medicinska riskgrupper vuxna”

 Varicellae (vattkoppor)

Barn med malign sjukdom som vid insjuknandet saknar skyddande antikroppar mot varicellae vaccineras efter genomgången cytostatikabehandling. För att dessa barn inte ska insjukna rekommenderas vaccination av syskon och nära kamrater.

Barn som saknar skyddande antikroppar mot varicellae och som skall ges immunsupprimerande behandling för t.ex. reumatisk sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom och kronisk njursjukdom ges om möjligt en första dos varicellaevaccin två veckor före start av behandling. Bedömningen görs av patientansvarig läkare.