Vaccination av barn till mödrar med hepatit B

Dos 1: I samband med förlossningen

Barn till mödrar med låg smittsamhet får en dos Hepatit B vaccin vid 12 timmars ålder, och vid hög smittsamhet hos modern ges även Hepatit B immunoglobulin till barnet.

Dos 2: Efter en månad

En månad senare ges en andra dos Hepatit B vaccin till barnet via respektive barnmottagning.

Därefter tre doser enligt ordinarie vaccinationsschema

Därefter vaccineras barnet med DTP-polio-Hib-HepB -vaccin vid 3, 5 och 12 månaders ålder som övriga riskbarn.

Provtagning efter avslutad vaccination

1-2 månader efter sista vaccinationen skall serologi (HBsAg) kontrolleras, vilket ordineras av ansvarig barnläkare.