Vaccination av vuxna

Grundskydd  - som alla bör ha.

Polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund. Läs mer...

Åtgärder mot stelkramp

i samband med sårskada. Läs mer...

Influensa

Rekommendationer för influensavaccination. Läs mer...

Pneumokocker

Rekommendationer för vaccination mot pneumokocker. Läs mer

Splenectomerade (avsaknad av mjälte)

Splenectomerade utgör en särskild riskgrupp med ökad risk för infektion. Läs mer...

TBE (fästingburen hjärninflammation)

Vaccination rekommenderas personer med långvarig eller återkommande vistelse i riskområden. Läs mer...

Vattkoppor/Bältros

Vaccin mot vattkoppor rekommenderas i första hand till medicinska riskgrupper.
Vaccin mot bätlros finns inregistrerat. Nationella riktlinjer saknas.
Läs mer...

Hepatit B

Vaccination rekommenderas vissa riskgrupper. Även vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, tandvård och kriminalvård rekommenderas vaccination. Läs mer...

Tillbaka till vaccinationer