Grundskydd

Alla, avsett ålder, bör ha ett grundskydd, även på hemmaplan.

  • Polio

För livslångt skydd krävs fyra sprutor. En femte booster kan övervägas vid resa till högendemiskt område i Asien eller Afrika (främst Nigeria, Afghanistan och Pakistan).

  • Difteri, stelkramp och kikhosta

Den som är vaccinerad enligt barnvaccinationsprogrammet  har ett gott skydd mot difteri och stelkramp. I vuxen ålder rekommenderas en booster 20 år efter senaste dosen.

För ovaccinerade vuxna finns vaccin mot tetanus och difteri i separata beredningar, Tetanus SSI (T) och Difteri SSI 30 IE (D), som används för grundvaccination.

För påfyllnadsdoser rekommenderas dTp-vaccin (Difteri, Tetanus, Pertussis), som också innehåller en kikhostekomponent, t.ex.Boostrix®. Kikhosta sprids fortfarande trots barnvaccination, eftersom immuniteten efter vaccination och sjukdom är begränsad. Vaccinet skyddar mot kliniska symtom, men utrotar inte bakterien i sig. Med en ökad användning av dTp-vaccin förväntas immuniteten mot kikhosta i befolkningen öka och klinisk kikhosta minska. Som alternativ till dTp vid påfyllnad finns dTp-Polio, om man samtidigt önskar förbättra skyddet mot polio, t.ex Boostrix-Polio®.

Åtgärder mot stelkramp i samband med sårskada - se separat kapitel 

  • Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)

Viktigt att alla har ett skydd, oavsett ålder. Barn vaccineras sedan 1982 mot MPR två gånger i vaccinationsprogrammet, första gången vid 18 månaders ålder och andra gången i skolan (se schema). Separata vacciner mot mässling och röda hund infördes 1971 resp. 1974, men ingick då inte i något allmänt vaccinationsprogram. 

Det är angeläget att se över skyddet för vuxna personer, särskilt vid utlandsresa. Sjukdomarna finns kvar och utbrott rapporteras från många delar av världen – även i Europa. Två MPR-doser krävs för ett långvarigt skydd mot alla tre sjukdomarna. Sprutorna ges med cirka 5 års intervall. Minsta intervall är 4 veckor. Får inte ges under graviditet eller immunsuppresion.

Vid osäkerhet kring tidigare skydd: se Lathund för vägledning vid bedömning av vilket skydd man kan tänkas ha. (PDF-dokument, 375 kB)

Många länder, främst i Sydostasien och Afrika, använder inte kombinationsvaccinet MPR, utan ger enbart vaccin mot mässling i tidig ålder. Röda hund under graviditet innebär stor risk för fosterskada. Det är därför viktigt att se över skyddet hos framförallt yngre utlandsfödda kvinnor som kan vara mottagliga för Röda hund och därmed riskerar att smittas under besök i hemlandet.