Hepatit B

Hepatit B

Vaccination rekommenderas vissa riskgrupper som intravenösa narkotikamissbrukare och män som har sex med män m.fl. Vaccination rekommenderas även till vissa yrkesgrupper som personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och kriminalvård.
Länk Socialstyrelsen: Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition

Vaccination av sjukvårdspersonal i Region Halland

Viss sjukvårdspersonal inom Region Halland erbjuds kostnadsfri vaccination. ( Länk: Ledningssystem på LINA)