Splenectomerade (avsaknad av mjälte)

Personer som saknar mjälte eller har en icke fungerande mjälte löper en kraftigt ökad risk för fulminanta, livshotande infektioner med kapselförsedda bakterier, särskilt pneumokocker.

Detta innebär att splenektomerade bör ha skydd mot pneumokocker, meningokocker och Haemophilus influenzae typ B.

För att uppnå ett bättre immunsvar mot pneumokocker rekommenderas en dos konjugatvaccin (PCV13) följt av en dos polysackaridvaccin (PPV23) två månader senare. Läs mer under avsnittet pneumokocker