TBE (fästingburen hjärninflammation)

Fästingar kan sprida flera olika sjukdomar till människa, t.ex. borreliainfektion, TBE, Erlichios och Babesios. Det är endast mot TBE som vi kan skydda oss med ett vaccin. Inga fall av TBE har konstaterats smittade i Halland de senaste fyra åren. Vi rekommenderar därför inte TBE vaccination för vistelse i Halland.

TBE sprids med fästingar. Infektionen har låg dödlighet, men hög frekvens (upp till 30 %) av kvarstående besvär i form av minnesstörningar, svår trötthet och ibland pareser - förlamningar.

Var hittar vi TBE? I Sverige smittas de flesta av TBE runt Mälaren, i Stockholms, Upplands och Södermanlands län samt längs Östersjökusten. Allt fler fall upptäcks dock runt Vänern och i ett stråk mot Göteborg och Bohuslän. Under de senaste åren har antalet fall i landet varierat mellan 160 och 290. 2015 anmäldes 268 fall, ett högre antal, vilket förmodas vara beroende av hur gynnsamt sommarvädret var för fästingarna. Enstaka fall av TBE har rapporterats i Halland genom åren. Dessa har dock i de flesta fall varit smittade utanför Halland, i kända riskområden. Under de senaste fyra åren har inget fall av TBE konstaterats i Halland.

Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk. Riskområden i Sverige är framförallt södra ostkusten inklusive Stockholms skärgård samt Mälardalen. För detaljerad information om riskområden rekommenderas Folkhälsomyndighetens hemsida

För resenärer utanför Sverige rekommenderas vaccination till personer som ska vistas inom våt- eller skogsområden i Finland (framförallt Åland), Baltikum eller Centraleuropa.

En fullständig grundvaccination omfattar tre doser och kan ges från 1 års ålder. De två första ges med 1-3 månaders intervall och ger ett skydd som dock bara varar en säsong varför ytterligare en dos behövs inför nästa säsong. 

Personer  över 50 år
uppnår inte samma skydd som yngre. En tredje dos rekommenderas därför redan två månader efter dos två. Ytterligare en dos ska ges inför nästkommande säsong som vanligt.

Vid kvarstående exponeringsrisk
bör en påfyllnadsdos ges efter tre år och därefter vart femte år, oberoende av ålder.

TBE- schema för grundvaccination