TBE (fästingburen hjärninflammation)

Fästingar kan sprida flera olika sjukdomar till människa, t.ex. borreliainfektion, TBE, Erlichios och Babesios. Det är endast mot TBE som vi kan skydda oss med ett vaccin.

Smittskydd Halland rekommenderar inte allmän TBE-vaccination för vistelse i Halland eftersom förekomsten hittills har varit låg och sporadisk. Under 2018 har fyra fall av TBE diagnosticerats i Halland, varav en smittad utanför regionen och tre sannolikt smittade i Hylte kommun. Vid vistelse i skog och mark inom detta område kan, förutom skydd mot fästingar, även TBE-vaccination rekommenderas.

TBE sprids med fästingar. Infektionen har låg dödlighet, men hög frekvens (upp till 30 %) av kvarstående besvär i form av minnesstörningar, svår trötthet och ibland pareser - förlamningar.

Var hittar vi TBE? I Sverige smittas de flesta av TBE runt Mälaren, i Stockholms, Upplands och Södermanlands län samt längs Östersjökusten. Allt fler fall upptäcks dock runt Vänern och i ett stråk mot Göteborg och Bohuslän. Under de senaste åren har antalet fall i landet varierat mellan 170 och 390. 2018 anmäldes 385 fall. Enstaka fall av TBE har rapporterats i Halland genom åren. Dessa har dock i de flesta fall varit smittade utanför Halland, i kända riskområden.

Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk. Riskområden i Sverige är framförallt södra ostkusten inklusive Stockholms skärgård samt Mälardalen. För detaljerad information om riskområden rekommenderas Folkhälsomyndighetens hemsida

För resenärer utanför Sverige rekommenderas vaccination till personer som ska vistas inom våt- eller skogsområden i Finland (framförallt Åland), Baltikum eller Centraleuropa.

En fullständig grundvaccination omfattar tre doser och kan ges från 1 års ålder. De två första ges med 1-3 månaders intervall och ger ett skydd som dock bara varar en säsong varför ytterligare en dos behövs inför nästa säsong. 

Personer  över 50 år
uppnår inte samma skydd som yngre. En tredje dos rekommenderas därför redan två månader efter dos två. Ytterligare en dos ska ges inför nästkommande säsong som vanligt.

Vid kvarstående exponeringsrisk
bör en påfyllnadsdos ges efter tre år och därefter vart femte år, oberoende av ålder.

TBE- schema för grundvaccination