Vattkoppor / Bältros

Vattkoppor (varicellae)

Vaccin mot varicellae ges i Sverige i första hand till särskilda medicinska riskgrupper (se avsnittet ”Barn med medicinska riskfaktorer”). Vaccinet är ett levande vaccin. Eftersom sjukdomen är mycket smittsam har majoriteten haft varicellae som barn. Vuxna riskerar ett allvarligare sjukdomsförlopp. Tonåringar och vuxna som inte haft varicellae kan rekommenderas vaccination. Vaccinationen innefattar två doser med minst 6 veckors intervall.

Bältros (herpes zoster)

Ett levande, försvagat vaccin, Zostavax, för att förebygga ”zoster” (bältros), finns inregistrerat för personer ≥50 år. Vaccinet reducerar risken för insjuknande med 50 procent och komplikationen postherpetisk smärta med 67 procent. Skyddseffekten avtar successivt efter vaccinationen och är dessutom generellt lägre för personer i högre åldrar.

En nationell vägledning för vaccination mot bältros kom hösten 2014. Vägledningen rekommenderar en individuell bedömning med beaktande av vaccinets indikationer, kontraindikationer och individens riskfaktorer som bl.a. stigande ålder samt vaccinets avtagande effekt över tid och med åldern.

Länk till den nationella vägledningen