Registrera i Svevac och VAS

Svevac är Smittskyddsinstitutets nationella system där alla vaccinationer ska registreras. I och med HPV-vaccineringen har Svevac som system införts  på vårdcentralerna och inom skolhälsovården. Det innebär att registreringen sker direkt i systemet Svevac när det gäller HPV-vaccinationerna. Övriga vaccinationer hanteras som tidigare men kommer med tiden också registreras i Svevac direkt.

  • Rutin kring Svevac finns i ledningssystemet och är regionövergripande
  • Grönt ark med doserna - en möjlighet att på detta fylla i och posta till SMI
  • Batchnumret står både på lådan och sprutan
  • Manualer på LINA och här till höger
  • Information delas ut till patient om registrering i nationella och regionala kvalitetsregister delas ut vid första vaccinationstillfället