Vårdhygien Halland

Välkommen till Vårdhygien Halland!

Vårdhygien innefattar allt som görs för att förebygga uppkomst och spridning av infektioner som uppstår i samband med vård. Det gäller alla former av hälso- och sjukvård och oavsett om vårdtagare eller personal drabbas.

Vårdhygien Halland är rådgivande i vårdhygienfrågor inom slutenvård, närsjukvård och kommunal vård i Halland för såväl privata som offentliga vårdgivare.