Vårdriktlinjer för kommunal vård och omsorg

Vårdhygien Halland har flyttat sitt informationsmaterial samt aktuella kommunala vårdriktlinjer till Extranätet.

 

Kommunala vård- och omsorgsgivare samt privata aktörer med kommunalt uppdrag kan nå Extranätet genom att gå in på länken (Extranätet).

För er som inte har access, se länk för information.