Vårdriktlinjer för kommunal vård och omsorg

Vårdhygien Halland har flyttat sitt informationsmaterial samt aktuella kommunala vårdriktlinjer till webbplatsen för vårdgivare.

 

Kommunala vård- och omsorgsgivare samt privata aktörer med kommunalt uppdrag kan nå webbplatsen för vårdgivare genom följande länk, https://vardgivare.regionhalland.se.