Vårdriktlinjer för Region Halland

Vårdhygien Halland har flyttat sitt informationsmaterial samt aktuella vårdriktlinjer till Extranätet.

Externa vårdgivare inom Region Halland, både privata och offentliga, kan logga in på nedanstående länk för att komma till Vårdhygien Halland nya webbsida.

Länk till Region Hallands Extranät