Vårdriktlinjer för Region Halland

Vårdhygien Halland har flyttat sitt informationsmaterial samt aktuella vårdriktlinjer till webbplatsen för vårdgivare.

Externa vårdgivare inom Region Halland, både privata och offentliga, kommer till Vårdhygiens information genom följande länk, https://vardgivare.regionhalland.se.