Operations- och intensivvårdskliniken Varberg

Operations- och intensivvårdskliniken består av flera enheter som samarbetar tätt för att ge högsta kvalitet och effektivitet i omhändertagandet av patienter under operation samt vid svår sjukdom eller skada. Vår uppgift är att göra patienterna smärtfria samtidigt som vi övervakar och stödjer eller återställer kroppens vitala funktioner. Vi är cirka 200 anställda.

Operations- och intensivvårdskliniken har ett länsövergripande samarbete med övriga kliniker.
Hjälper också till bland annat med smärtlindring under förlossning samt sövning vid ECT-behandlingar och röntgenundersökningar. Vi bistår också vid behov med övervakning och vård under transport av patienter som behöver mer specialiserad vård vid annat sjukhus.


Arbetet på operations- och intensivvårdskliniken innebär en ständig beredskap för snabba ingripanden och kräver hög kompetens för att kunna ta hand om mycket svåra sjukdomstillstånd. Till vår hjälp har vi en stor mängd teknisk utrustning som vi måste kunna hantera. Utbildningsnivån är därför hög och ökande vikt läggs vid utbildning och övning.

Teckning av Tilda Apelquist, Furubergsskolan, vinnare i sjukhusets teckningstävling år 2008.